LANGOU za jazykem

"Při každé cestě do zahraničí je pojištění nezbytné"

Spolupracuji s Evropskou pojišťovnou ERV. S pojišťovnou, která je na trhu přes 110 let, má svoji síť center na všech kontinentech, kryje léčebné výlohy (včetně koronavirů) a pojistí i storno pobytu.

Co lze pojistit a co pojištění obsahuje?

Proč doporučuji jakýkoliv pobyt v zahraničí pojistit?

Pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí by mělo být nedílnou součástí všech cest do zahraničí. 

Pravidelně se setkávám se situacemi, kdy je i v zahraničí třeba vyhledat péči lékaře – rozdrolená kontaktní čočka v oku, záněty močových cest, angína, chřipka, zlomená ruka, podvrknutý kotník. Pojištění léčebných výloh výdaje za tyto situace kryje. Důležité je studenta poučit, že jakmile nastane pojistná událost (jde se k lékaři, nebo se kupují léky na předpis) je třeba pojišťovně událost nahlásit. V případě, že jste v zahraničí, můžete také volat na infolinku pojišťovny, kde Vám poradí, kde je nejbližší nemocnice a co dělat ve vaší situaci. 
Pojišťovna Vám přesně sdělí jaké dokumenty je třeba od lékaře získat. Pamatujte, že si vždy musíte získat zprávu („report“) o ošetření potvrzenou lékařem i doklad o zaplacení z lékárny. Pojišťovna po obdržení všech dokladů v nejbližším možném termínu (často do týdne, nejdéle však do měsíce) pojistnou událost vyřídí – vyplatí určitou část vzniklých nákladů.

Některé jazykové školy nabízí vlastní pojištění a jiné nechtějí studenty bez platného pojištění na léčebné výlohy přijmout.