Novinky

Typy jazykových pobytů

Podívejte se, jaké typy kurzů nabízí jazykové školy v zahraničí a vyberte si ten správný pobyt.

V článku se dozvíte:

Obecné jazykové pobyty

Všechny jazykové školy jako základní kurz nabízí výuku obecného jazyka. Zpravidla se jedná o 3 hodiny denně (60 minut), přičemž některé školy nabízí výukovou lekci o délce 4 hodiny (45 minut).

Obecné lekce se vyučují ve skupinách po 8–15 studentech. Kolik bude studentů ve třídě se dozvíte po příjezdu. Ze zkušenosti ale mohu říci, že počet spolužáků se odráží i na zvoleném termínu. Obecně platí, že v letních měsících jazyky do zahraničí vyráží studovat více zájemců, a ve skupinách je studentů více. Můžete očekávat větší národnostní mix. Každá jazyková škola uvádí maximální počet studentů ve skupině a maximum bývá právě 15.

Vybrat si můžete z jazykových kurzů pro dospělé, jazykových kurzů pro děti a mládež nebo jazykových kurzů pro školy.

Jazykové pobyty dle věku studenta

Jazykové školy vypisují termíny lekcí upravených pro studenty  v různých věkových kategorií.  V období prázdnin jazykové školy vypisují termíny pro děti a mládež v různých věkových kategoriích. Výjimkou nejsou ani kurzy pro děti ve věku od 5 let, kde výuka probíhá formou hry. Jazyk můžete studovat i ve skupinách určených pro studenty ve věku 30+ nebo 40+, či 50+. Pro všechny věkové skupiny školy zároveň nabízí i přizpůsobený program.  

Kurzy jeden na jednoho tzv. „one-to-one“, nebo „private lessons“

Pro studenty, kteří chtějí pracovat na konkrétních jazykových odvětvích, školy nabízí privátní lekce. Student je při výuce s lektorem sám a hodiny se přizpůsobují potřebám studenta. Typ jazykového pobytu s privátními lekcemi je nejintenzivnější možností, jak jazyk v zahraničí studovat.

Jazykové pobyty v zahraničí s intenzivní výukou jazyka

V běžné nabídce jazykových škol se nachází také volba intenzivní výuky, zpravidla se jedná o navýšení jazykových hodin na 30 lekcí za týden. Výuka také probíhá ve skupinách. V „extra“ lekcích bývá zpravidla méně studentů, než na obecných. 
Studenti, kteří mají intenzivní jazykový kurz si z pobytu zpravidla odnáší více znalostí, materiálů pro další trénink a větší pokrok v jazyce.

Specializované jazykové kurzy v zahraničí

Pod pojmem specializované kurzy v zahraničí si můžete představit jazykové kurzy, které se zaměřují na konkrétní problematiku.
Studovat můžete například Business Language, Medical Language, Project Management, Digital Marketing, Luxury Brand Management, Fashion and Design, Cooking a další. 
Tyto kurzy zpravidla vyžadují znalost daného jazyka na úrovni B1/B2 a jsou zakončeny zkouškou a získáním certifikátu o absolvování specializovaného kurzu. 
Pro Business English mohu doporučit English in York, nebo BELS na Gozu. 
Kurzy Medical English pravidelně vypisuje škola BLS z Bournemouth. 
Digital Marketing, Fashion Design a Luxury Brand Marketing je možné studovat u školy Bayswater v Londýně, na konci kurzu obdržíte certifikát. 

Zkouškové jazykové pobyty zakončené celosvětově uznávaným certifikátem z jazyka

Jazykové školy, které jsou členy některých organizací a asociací spojujících kvalitní jazykové školy, nabízí i zkouškové kurzy. Tyto kurzy nezačínají každé pondělí.

Jejich studenti se intenzivně připravují na složení zkoušky z jazyka. Tyto zkoušky jsou často uznávané i jako náhrada maturity nebo zkoušek na vysoké škole. Složení zkoušek z jazyka může být přínosem pro každého, kdo zvažuje práci pro zahraniční společnost nebo chce jazyk vyučovat. 
Obdržený certifikát je oficiálním dokladem o úrovni vaší jazykové znalosti. 

Uzavřené lekce pro skupiny tzv. Closed groups

Jazykové školy nabízí i programy pro uzavřené skupiny. Na skupinový jazykový pobyt vyráží 8 a více studentů s doprovodem dospělé osoby. Studenti mají podobnou jazykovou úroveň a naplní kapacitu jedné třídy. Ve výukové skupině jsou studenti, kteří cestují společně. Pro uzavřené skupiny nabízí školy také přizpůsobený program a pobyt pro doprovázejícího dospělého je zdarma.

Vybrané jazykové pobyty

Country Cousins

European School of English

ELC Loxdale

Vyplňte kontaktní údaje níže a výsledek testu vám zašleme na email.