LANGOU za jazykem

"Jak probíhá letecký školní jazykový zájezd"

Co můžete čekat v průběhu jazykového školního pobytu v zahraničí, kde celou organizaci pobytu přebírá jazyková škola? 

Pedagog na školním zájezdu s výukou v jazykové škole na místě plní funkci zástupce skupiny, účastní se programu se studenty a zajišťuje ve spolupráci se školou plynulý průběh pobytu.

Jak probíhá pobyt pro skupiny?

Před odletem

V týdnu před odletem obdržíte veškeré informace – o ubytování, místech konání jazykové výuky, potvrzení transferu z letiště v cílové destinaci, kontaktní čísla na školu. 

Dětem předáte informaci, kdy se potkáte na letišti (případně před školou, pokud organizujete společnou dopravu od školy) a můžete balit.

Každé dítě musí mít platný cestovní doklad do dané destinace a to i třeba víza v případě cizinců, kteří u nás dlouhodobě pobývají. Aktuální podmínky vstupu do jednotlivých destinací najdete vždy na webu Ministerstva zahraničních věcí.

Odlet

Při setkání s dětmi na odjezd/odlet si zkontrolujete především cestovní doklady. Všechny potřebné formuláře ke letenkám i příjezdu budete mít od LANGOU s předstihem. 

Čas srazu zpravidla doporučujeme cca 2,5 hodiny před odletem, v případě setkání s dětmi na letišti. Případně 30 minut před příjezdem plánovaného spoje. 

Po příletu do cílové destinace

Jakmile s dětmi v cílové destinaci vyzvednete kufry a projdete pasovou kontrolou, v letištní hale bude celou skupinu čekat pracovník školy, který vám předá veškeré informace o dopravě do ubytování a často celou skupinu rovnou rozveze minibusem.

Než se vám děti rozprchnou do hostitelských rodin, je dobré se ujistit, že všichni vědí v kolik hodin mají být ve škole, případně druhý den na programu. Nebojte, hostitelské rodiny děti provedou, vysvětlí, ukážou.

První den ve škole

Ráno se celá skupina odebere do výukové místnosti, kde je místní lektoři budou provádět studiem jazyka.
Zatímco se děti budou učit, doprovázející pedagog má osobní volno, ale měl by být vždy v dosahu školy – pro případ, že by některé z děti vyžadovalo pomoc. Například na Maltě ve škole ESE může pedagog navštěvovat i hodiny angličtiny s ostatními studenty jazykové školy ve své úrovni jazyka.

Odpolední, případně večerní program

Po výuce se sejdete v daný čas na místě, které Vám sdělí pracovník školy a odjíždíte na organizovaný výlet. Na výlety skupinu doprovází pracovník školy, který zajišťuje celou organizaci – dopravu, rozchody, pokyny. Učitelé na místě plní funkci dozoru – počítají studenty, zajišťují, že všichni vědí, co mohou na místě dělat a jak se bezpečně chovat.

Po programu vás škola opět dopraví buď k budově školy, nebo přímo do hostitelských rodin, či hotelu.

 

Odlet zpět domů

Den před odletem obdržíte informaci v kolik vás vyzvedne transfer, který skupinu odveze zpět na letiště. Ujistěte se, že všichni účastníci jsou o tomto informování a poučte je, aby si s sebou domů osobní věci opět odvezli. 

Po příjezdu na letiště půjdete odbavit kufry, projdete pasovou kontrolou a na správném „gate“ nastoupíte na letadlo směr domů.

V průběhu pobytu se ujišťujte, že děti vědí, v kolik a kde je sraz. V případě nespokojeností řešte toto okamžitě na místě s jazykovou školou.

Jak vybrat školní zájezd

Jazykové školy pro školní skupiny