LANGOU za jazykem

Jak probíhá výuka na jazykovém pobytu

Vše o výuce v jazykové škole v zahraničí.

Jak probíhá rozřazení do výuky, kdy se chodí do školy a k čemu použít závěrečný certifikát? Čtěte dál.

Rozřazení do výukové skupiny

Většina jazykových škol ještě před odjezdem zašle studentům tzv. Online Placement Test, tedy jazykový rozřazovací test. Na základě jeho výsledků vás zařadí do příslušené skupiny na výuku ve vámi dosažené jazykové úrovni. Ve skupinových lekcí jsou zpravidla studenti, kteří dosáhli stejné úrovně jazyka a lektor tak dokáže výuku přizpůsobit potřebám celé skupiny. 

Jazykové školy, které rozřazovací test v online podobě nepoužívají, rozřazují studenty první den výuky na místě, a to pomocí papírového testu, případně krátkého pohovoru. 

V případě, že škola online test posílá, doporučuji jej udělat již doma. Vyčleňte si cca hodinu volného času, kdy nebudete rušeni, a vyplňujte test zodpovědně, ať jste zařazeni do správné skupiny a jazykový pobyt může přinést kýžené výsledky. Pamatujte, že se jedete vzdělávat, nafingované zařazení do vyšší skupiny může znamenat ztrátu drahocenného času, kdy nebudete spolužákům třeba rozumět. 

Jak probíhá výuka na jazykovém pobytu?

Výuka v jazykové škole se liší v závislosti na škole, jazyce a úrovni studenta. Obecně však zahrnuje kombinaci teoretického vzdělávání a praktického tréninku. 

Během výuky se studenti učí nová slovíčka, gramatiku, fráze a konverzační dovednosti. Tyto znalosti jsou poté aplikovány v praktických cvičeních, jako je mluvení v malých skupinách, diskuse a role-play.

V některých jazykových školách jsou nabízeny speciální aktivity, jako jsou kulturní exkurze, filmy a hry, aby se studentům pomohlo vtáhnout do jazyka a prohloubit jejich pochopení kultury navštívené země. Navštěvujte nabízené programové aktivity. Jazykový pobyt není o tom, že budete sedět na pokoji a učit se gramatiku, to můžete dělat doma. 

Cílem výuky v jazykové škole je poskytnout studentům komplexní znalosti a zkušenosti, které jim pomohou rozvíjet své jazykové schopnosti a dosáhnout svých cílů.

Jak si vybrat jazykový pobyt

Cena jazykových pobytů

Typy jazykových pobytů

Co když se dostanu do špatné výukové skupiny?

Nic se neděje. Váš učitel vám může doporučit přeřazení do skupiny jiné, která lépe vyhovuje vašim potřebám. 

První a druhý den výuky lektor vyhodnocuje, zda skupina rozumí, případně se nenudí a následně probíhá i přeřazení studentů tak, aby skupinová výuka byla pro každého efektivní. 

Kdy se dozvím, v kolik mi začíná škola?

Datum i čas na kdy se máte dostavit do jazykové školy se dozvíte z Předodjezdových informací, které obdržíte cca v týdnu před odjezdem. V tomto dokumentu najdete nejen adresu jazykové školy, ale i například adresu ubytování. 

"Z úspěšně ukončeného jazykového pobytu si odvezete certifikát."

K čemu mohu použít závěrečný certifikát z výuky?

Certifikát z výuky má především informativní charakter. Slouží vám jako doklad o studiu jazyka v úrovni splněných jazykových lekcí. Žáci základních škol jej mohou předložit k přihlášce na školu střední, dospělí jej mohou předložit při žádosti o zaměstnání.

Tento certifikát nelze zaměnit za zkouškový certifikát, který nahrazuje třeba maturitní zkoušku. Složení mezinárodně uznávaných zkoušek je při pobytu také možné – školy nabízí zkouškové kurzy.

Přehled různých zkoušek pro angličtinu lze najít na stránce British Council. British Council je anglická organizace fungující celosvětově a jejím cílem je spojovat všechny, kdo se zaměřují na vzdělávání v anglickém jazyce a podporuje šíření britské kultury. 

Musí mi škola vždy dát závěrečný certifikát?

Závěrečný certifikát si každý student musí zasloužit. 
Certifikáty jazykové školy vydávají studentům, kteří splnili alespoň 80 % docházky do výuky a zároveň plnili úkoly. 

V případě, že jste nemocní, lze se se školou domluvit. Velmi často ale školy žádají potvrzení o nemoci od hostitelské rodiny, někdy i od lékaře.

Jaké výukové materiály si mám koupit?

Dopředu prosím žádné, dostanete je. Pokud se účastníte kurzů na několik týdnů, jsou materiály v ceně pobytu, jinak jsou součástí nabídky. Některé školy také nabízí si materiály zapůjčit, nebo na místě koupit. Každá škola k výukovým materiálům přistupuje jinak.

Kdy se konají jazykové lekce?

Jazykové školy pořádají lekce v dopoledních, nebo odpoledních hodinách. Odpolední lekce nejčastěji bývají vypisovány v období letních prázdnin, kdy mají školy nejvíce studentů.
Konkrétní časy lekcí se dozvíte po příchodu do jazykové školy první den. Můžete ale očekávat, že dopolední lekce bývají v časech mezi 8:30–12:30 a lekce odpolední od 13:00–17:00. 

Jazykové lekce neprobíhají o víkendech a ve dny státních svátků ve zvolené destinaci. Před pobytem si státní svátky zkontrolujte. U každé jazykové školy je na stránkách uvedeno, kdy se výuka nekoná